En toen kwam Herwig Vagant aan het woord.

Herwig Vagant had een gevat antwoord klaar dat doorspekt was met humor en soms kleine steekjes onder water.

We laten u er mee van genieten...“Geachte Heer Burgemeester, geachte Heer Gedeputeerde en beste aanwezigen,Mag ik me eerst even losmaken van een toestand van sprakeloosheid? Die was het gevolg van de verbazing die me overviel tijdens uw toespraken. Nog nooit hoorde ik met zulke kennis van zaken over ons, de Vaganten, spreken. Ik weet ook niet waar u die wijsheid vandaan haalt. Van Radio 2 Antwerpen, u weet wel, “de grootste familie” van Vlaanderen, maar dat laatste laat men al weg, kan het niet zijn, want daar heeft men ons de laatste tien jaar geboycot, we pasten zogezegd niet meer in hun profiel.

Gelukkig passen we blijkbaar nog wel in dit prachtige stadhuis, dat dit jaar zijn 450ste verjaardag viert. Ik weet dat op deze plaats ontelbare prominenten, vooraanstaande personen en machtigen der aarde ooit ontvangen werden en daarom heb ik nooit begrepen dat wij niet aan de beurt kwamen. Die onvergeeflijke fout wordt dus vandaag goedgemaakt, iets waarvoor wij de stad graag feliciteren.


We willen ook mevrouw Mia Pincket hartelijk danken die ervoor geijverd heeft dat dit vandaag kan.Mijn drie collega’s-Vaganten hechten eraan u, heer Burgemeester en Gedeputeerde, oprecht te danken voor de ontvangst die ons vandaag hier te beurt valt. Ik sluit me daar natuurlijk graag bij aan.


Op 26 april ll. was ons laatste concert, ons afscheidsconcert in zaal Elckerlyc, hier in Antwerpen. Het werd een schitterende namiddag met een volle zaal. De duizenden die niet binnen konden, hebben dan maar de Ten Miles en de marathon meegelopen, die dan op hun beurt weer een succes werden. Van deze namiddag, die ruim twee uur duurde, werd een professionele DVD-opname gemaakt. Enkele dagen geleden kregen we ze in ons bezit en ik kan u vertellen dat het een pracht van een DVD geworden is.  Ik heb het nu zeer moeilijk om er bescheiden bij te blijven : prachtige klank, prachtige beelden en de rest, ons Vagantenwerk, laat ik aan u ter beoordeling over.

Vandaag, exact zes maanden na dat laatste optreden, kunnen we u deze DVD te koop aanbieden tegen € 20 per exemplaar.

Voor u, Burgemeester en Gedeputeerde, hebben we een gratis exemplaar meegebracht waardoor we natuurlijk de onrechtvaardigheid in stand houden dat diegenen die het gemakkelijkst kunnen betalen het meestal niet hoeven te doen. We gunnen hem u van ganser harte temeer omdat, volgens Godfried Bomans, rijke mensen maar arme mensen zijn die geld hebben. Mijn deelneming.


Ik zie die prachtige DVD glinsteren in uw handen en ik begrijp dat u nu op hete kolen zit om u bescheiden terug te trekken om hem te bekijken. Weet dan wel dat het u twee uur en acht minuten zal kosten om hem volledig te consumeren. Ik wil uw plannen niet in de weg staan en zal dus maar afronden.


Tot slot wil ik nog zeggen dat wij, de Vaganten, altijd fier zijn geweest dat we een Antwerpse groep waren en we zijn heel blij dat Antwerpen dat nu ook weet.


Ik had nog graag enkele Latijnse zinnen gezegd, maar ik vind dat ik al genoeg Latijn in deze speech heb gestoken.

Hartelijk dank voor de eer die ons vandaag te beurt viel, dit is een mooi orgelpunt.

De Vaganten “.ATV was erbij - uiteraard  -  om van deze heuglijke gebeurtenis een reportage te maken.


Klik hier om dit mooie moment te herbeleven.

 

Op 26 oktober 2015 werden De Vaganten door het Stadsbestuur van Antwerpen  in de bloemetjes gezet. 

Een honderdtal sympathisanten waren eveneens uitgenodigd door de burgemeester en de Schepen van cultuur.

De speeches werden zeer gewaardeerd, want ze klonken wel erg oprecht.