HERWIG


VANDAAG


Sinds 1998 krijgt hij z'n wedde zonder ervoor te moeten werken. Sindsdien zijn z'n dagen nogal op elkaar gelijkend,

behalve dinsdag en woensdag omdat hij dan een handje toesteekt bij het Kleinkunstarchief.


Wie iets interessants wil te weten komen over dit Vagantenlid kan dat door het boek te kopen :" Figuren die het aanschijn van de 20ste eeuw bepaalden", deel 1. Uitgeverij Farceur, 2824 blzn., € 93,- (uitgave onder voorbehoud met sint-juttemis).


LEVENSLOOP


Herwig is een oorlogskind, geboren in Wilrijk, eind mei 1940 en mag dus reeds gratis met het openbaar vervoer reizen.

In 1960 begon hij les te geven aan de Guido Gezelleschool in Mortsel.


In 1961 verbleef hij elf maanden in het buitenland, nl. in Soest in Duitsland, waar hij als verdediger van het vaderland bij het 6de Artillerie, poogde het Duitse leger te doen afzien van het plan Vlaanderen nog eens in groten getale binnen te vallen.


Met succes, zoals gebleken is ... tot hiertoe.


In 1963 stapte hij in het G.T.I. in Mortsel, waar hij nog 35 jaar zou proberen zijn leerlingen wat Nederlands bij te leren en hen gedurende één uurtje per week te laten genieten van o.a. klassieke muziek.


Ondertussen, in 1965, werd hij lid van de Dockx Brothers die niet lang daarna hun naam veranderden in "De Vaganten".

Het werd een leven tussen de trede in de klas en het podium in de zaal.